OBIECTIVELE Organizației:

• Oferirea de asistență  copiilor autiști;
• Stimulare psiho-senzorio-motorie prin includerea copiilor cu autism în diverse terapii;
• Integrarea socială, școlară și familială;
• Schimbarea mentalității și atitudinii sociale față de copii cu nevoi speciale;
• Acordarea de training și suport familiei copilului autist;
• Organizarea de seminare și cursuri de formare pentru specialiștii ce lucrează cu copiii autiști;
• Informarea și sensibilizarea comunității cu privire la problematica copilului autist și a familiei acestuia.