dec 11, 2015

Raport anual de activitate al AO SOS Autism pentru anul 2015


 

 

Președinte de Onoare – Margareta Timofte, Prima Doamna a Republicii Moldova

Președinte AO SOS AUTISM - Ion Dumitraș

 

 

Descrierea organizației:

 Dintr-o serie de nevoi extrem de urgente și dintr-o înlănțuire de inițiative pozitive și pline de speranță care au ca scop final îmbunătățirea vieții persoanelor afectate de autism. Asociația noastră este astfel creată ca să lupte pentru apărarea drepturilor lor la educație si pentru o viață socială alături de oameni tipici. Luptăm totodată pentru existența în RM a unor servicii profesioniste de intervenție, recuperare, c

AO SOS AUTISM este o organizație care s-a născut consiliere, informare etc, cât mai aproape de standardele internaționale și cât mai mult susținute financiar din alte surse decât contribuțiile proprii ale părinților. Luptăm pentru depășirea barierelor pe care le poate aduce această tulburare și mentalitatea celor din jur în calea existenței confortabile a persoanelor cu acest diagnostic, astfel încât ele să-și atingă cât mai mult potențialul și să aibă o viață independentă..AO SOS AUTISM încearcă  să sensibilizeze toți acești factori și să-i facă parteneri astfel încât alături de persoanele cu autism și familiile lor să devină invingători pe acest drum

Scopurile principale:

    Introducerea autismului drept categorie distinctă alături de categoriile de disabilităţi, cerinţe educative speciale, etc., pentru care există necesitatea unei abordări specifice şi nevoia eleborării unor programe educaţionale specifice;

     Crearea unui mediu educaţional adecvat, care să favorizeze dezvoltarea copilului cu autism în toate direcţiile, cu acent pe cele dificitare specifice (comunicarea şi relaţionarea, dezvoltarea abiltăţilor de viaţă cotidiană, autonomie personală etc.).

Obiectivele organizației:

 • Oferirea de asistență  copiilor autiști;
 • Stimulare psiho-senzorio-motorie prin includerea copiilor cu autism în diverse terapii;
 •  Integrarea socială, școlară și familială;
 • Schimbarea mentalității și atitudinii sociale față de copii cu nevoi special
 •  Acordarea de training și suport familiei copilului autist;
 •  Organizarea de seminare și cursuri de formare pentru specialiștii ce lucrează cu copiii autiști;
 • Informarea și sensibilizarea comunității cu privire la problematica copilului autist și a familiei acestuia.

Activități realizate

Proiectul  "Integrarea sociala a copiilor si tinerilor cu autism din Moldova"

 

 1. Organizarea a 5 Focus Grupuri in 5 zone ale tarii pentru evaluarea necesitatilor copiilor cu autism si a familiilor acestora (vezi prezentarea asupra rezultatelor FG)
 2. Crearea unui Grup Interministerial in scopul elaborarii unui "Document de politici intersecoriale de asistenta si integrare a persoanelor cu autism", in baza rezultatelor si a nevoilor copiilor cu autism
 3. Crearea unui Grup Tehnic in scopul asistentei GIM la elaborarea Documentului de politici
 4. Elaborarea unui Plan ODA (Organizational Development Plan)
 5. Elaborarea Strategiei Dezvoltarii Organizationale a S.O.S Autism
 6. Elaborarea unui Plan de Instruire Organizationala (TDP)
 7. Organizarea a 3 instruiri: 2 - pentru terapeutii S.O.S Autism si una pentru parintii copiilor cu autism
 8. Procurarea programului de contabilitate 1C + configuratia pentru ONGuri
 9. Editarea a 2 brosuri, a unui calendar si producerea unui video: "Am si eu un loc in aceasta societate"
 10. Publicatii, articole in mass media si participarea la emisiuni radio/TV pe problematica autismului relationate la proiect (PR coordonator, Managerul Proiectului, Directorul AO SOS Autism).

 

 

Proiectul ”Solidaritate pentru promovarea respectării drepturilor persoanelor cu autism”

 1. Au fost puse bazele politicilor interne ale AO SOS AUTISM:
 • Planul de actiuni in fundraising pe perioada noiembrie- decembrie 2015,
 • Strategia in fundraising a AO SOS AUTISM pentru anul 2016-2017.
 • Politica anticorupţie a Asociaţiei Obşteşti „SOS AUTISM”         
 • Planul de acţiune privind implementarea Politicii anticorupţie a AO SOS AUTISM.
 • Codul de etica- document ce va asigura durabilitatii AO SOS AUTISM. Prin acest document au fost trasate directii corecte si calitative de functionare a federatiei pentru viitor
 • Politica de achizitie
 1. Elaborarea unui Plan de acțiuni privind adaptarea cadrului normativ în vederea respectării drepturilor persoanelor cu autism.
 • Revizuirea Hotaririi de Guvern nr. 351 din 12.2012
 • S-a  lucrat la  amendamente cu privire la  Hotarirea de guvern 351 din 2012, Regulamentul 381, Codul Educatiei, Ordinului nr. 100 din 26 februarie 2015.
 1. 11 organizații din domeniul autismului au devenit membri activi FEDRA din R.M. Statutul si Planul de actiuni pentru dezvoltarea si asigurarea durabilitatii AO FEDRA din RM pentru anii 2016-2017. Prin ele s-au trasat directii corecte si calitative de functionare a Federatiei pentru viitor.
 2. Membrii FEDRA din R.M. instruiți în creare şi funcţionare reţele şi advocacy. Trainingul in advocacya consolidat capacitatile AO SOS AUTISM in cea ce priveste implicarea active in vederea promovarii respectarii drepturilor persoanelor cu autism, prin actiuni de advocacy
 3. A fost elaborat un Plan de advocacy, pentru anii 2016-2018
 4. Membrii AO SOS AUTISM și-au consolidat cunoștințele ce țin de domeniul fundraising
 5. Vizită  schimb de experiență la FEDRA din România
 6. Presedintele AO SOS AUTISM din RM împreună cu contabilul AO SOS AUTISM au participat la un training în Management-ul  Financiar realizat de către Reprezentanța SOIR Moldova.
 7. Membrii AO SOS AUTISM au participat la  instruirea ”Curs Manager de Proiect”, care a avut loc în perioada 23-27 noiembrie 2015 în Chişinău. Instruirea a fost  organizată de către Fundaţia „Alături de Voi” şi a fost identificată ca urmare a vizitei de studiu a organizaţiilor partenere ale SOIR Moldova.

 

Activitati in cadrul Centrului AO SOS AUTISM

 1. 2 aprilie –Ziua internationala de constientizare a autismului
 2. 4 aprilie –Evenimentul „Joaca-te cu un copil cu autism»  colaborare intre AO SOS AUTISM si  AO Pro Succes , )
 3. Instruire a specialiștișor cît și părinților prin intermediul Cursului Teoretico-practic  Tehnici moderne de intervenții integrate în autism și alte dizabilitați asociate in parteneriat cu DGETS.
 4. Servicii personalizate de recuperare și integrare socială pentru persoanele cu tulburări din spectrul autismului.( Terapia ABA, Pecs, Teach)
 5.  Din Noiembrie 2014 - Asociatia AO SOS AUTISM are ca principala activitate – servicii specializate pentru copii cu autism. Acești beneficiari primesc interventie sustinuta (analiza comportamentala aplicata) si pregatire si sprijin pentru integrarea in scoala si gradinita.
 6. Instruirea cadrelor didactice didactice in aplicabilitatea programelor individualizate(PEI) in cadrul învățămăntului preșcolar și școlar.
 7. Participă la grupuri de lucru, conferinţe naţionale şi internaţionale în vedere promovării respectarii drepturilor copiilor cu autism din Republica Moldova.
 8. Schimb de experienţă între psihorerpeuţi din Republica Moldova şi psihoterapeuţii din România.
 9. S-a desfasurat Campania  DARUIESTE UN JOC UNUI COPIL CU AUTISM
 10. Evenimentul Velo-maraton in sustinerea copiilor cu autism
 11. Bineficiari in cadrul Proiectului GRADINA URBANA, finantator ECOVISO
 12. Bineficiari in cadrul Proiectului D-Lot, finantat de catre EASPD si Keyston Moldova. . Proiect ce este implimentat in 15 state din Europa Centrala
 13. Instruiri in Muzicoterapie, finantator Moulindecajarc, Marea Britanie
 14. Instruire in Kinetoterapie in autism, finantat de catre The Westminster School at Oak Mountain, SUA
 15. Instruirea terapeutilor din cadrul Centrului AO SOS AUTISM in tehnici de lucru moderne de catre Organizatia Knospe- ABA Autism Institute, Germania

 

Parteneriate

 1. Prima Doamna  -  Margareta Timofte( Președinta de onoare a AO SOS Autism).
 2. Ministerul Educației a RM( Contract de colaborare Nr.55 din 16.07.2012).
 3. Direcția Generala Educație, Tineret și Sport a Primăriei mun. Chișinău.( Acordul de parteneriat Nr.  din 07.03.2013).
 4. Primaria mun. Chisinau
 5. UNICEFF MOLDOVA
 6. Fundația pentru Educație
 7. IWCM GRANT( INTERNATIONAL WOMEN S CLUB of MOLDOVA) 
 8.  Asociațiile de profil din republica Moldova -  AO ”INVINGEM AUTISMUL”, AO ”AITA”,  AO ”INTELEGEM AUTISMUL”, AO ” Asociația de susținere a Copiilor cu Cerințe Speciale”,  AO ”LA VIA”,  AO”VITA”,  AO ”VERBINA”. 
 9. AO SOS Autism este membru al Mecanismului Independent de Monitorizare al Convenţiei ONU privind  drepturile persoanelor  cu dizabilităţi. 
 10. Membru  al Alianţei Organizaţiilor Persoanelor cu  Dizabilităţi.

 

 

Beneficiari

 • Copii și tinerii cu autism;
 • Familiile persoanelor cu autism;
 • ONG-urile de profil (Organizațiile persoanelor cu dizabilități);
 • Organizaţiile ce activează în domeniul drepturilor omului;
 • Autorităţile publice locale şi centrale;
 • Societatea.

 

 

Sponsori (Donatori):

 1. IWCM GRANT (INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB of MOLDOVA)
 2. MINTA Canada
 3. SUPRATEN SA
 4. ORANGE Moldova
 5. GEOX